Publicat per

Pràctica – Pol Puertas Gallart

Publicat per

Pràctica – Pol Puertas Gallart

Pràctica - Memòria de projecte executiu …
Pràctica - Memòria de projecte executiu …

Debat0el Pràctica – Pol Puertas Gallart

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC5 – Pechakucha – Pol Puertas Gallart

Publicat per

PAC5 – Pechakucha – Pol Puertas Gallart

Vídeo Presentació Pechakucha Mèmoria del projecte executiu PAC 5 - Pechakucha …
Vídeo Presentació Pechakucha Mèmoria del projecte executiu PAC 5 - Pechakucha …

Vídeo Presentació Pechakucha

Mèmoria del projecte executiu

Debat1el PAC5 – Pechakucha – Pol Puertas Gallart

 1. Claudia Antonin Estivill says:

  Bones Pol,

  A continuació es detalla la co-avaluació que he fet envers el treball que has elaborat.

  Després de visualitzar la memòria del projecte executiu i el recull de imatges per crear un video en format PechaKucha puc dir que has realitzat un bon treball de senyalística on planteges un reedisseny per crear una línia identificativa com a guies urbanes. Serveix per indicar als usuaris els diferents punts d’edificis modernistes amagats, una forma de descobrir un concepte històric de la ciutat enfocat sobretot al turisme o als historiadors de la zona, per potenciar-la a nivell arquitectònic.

  Considero que la teva proposta va més enllà dels aspectes visuals i se centra en la creació d’un conjunt de idees per millorar una ruta en concret on totes formen part de la mateixa. A continuació detallaré els aspectes generals i impressions que he tingut respecte el teu projecte. Podràs veure al final del comentari la rubrica amb la puntuació específica en cada espai.

  – Representes correctament les senyals dins l’espai per entendre com es veurien els panells un cop col·locats, aportant un aspecte força aproximat a la realitat.
  – És visual la manera en com presentes l’estructura i les dimensions del sistema objectual, s’entén perfectament les capes de cada element que compon l’estructura.
  – Vens un projecte de forma original perquè fas ús de la diversió com a recurs, convertint la comprensió entenedora i a la vegada amena per les persones que va dirigit.
  – La ruta que plantegies segueix una estratègia lògica i útil que serà d’ajuda per les persones que vulguin visitar l’espai sense conèixer ni la ciutat ni el recorregut.
  – Utilitzes una tipografia força encertada amb uns remats que ens recorden al que requereix la identitat, aporta un estil modernista que s’integra a la perfecció.

  Punts febles:
  – Potser podries haver-te enfocat més en la definició del tipus d’usuari a qui es dirigeix el nou redisseny del teu projecte o entrar en més detall en l’objectiu d’elaborar la proposta, més enllà del que és una creació per millorar el pas dins la zona, sinó entendre més el concepte.
  – Puc apreciar poques diferències entre les senyals d’abans amb les senyals actuals, un fet que potser he trobat a faltar com a millora gràfica. Has creat un disseny amb materials més moderns, encara que al ser uns edificis modernistes l’anterior disseny podia funcionar, però el fet de incorporar elements com la il·luminació led ha sigut una millora significativa si tenim en compte per exemple que a l’hivern a les 5 de la tarda ja és fosc i segueix sent de dia.

  Extra: És interessant que introdueixis a cada pàgina del pdf i del vídeo, un element rectangular amb el farciment de la gama cromàtica definida en el projecte. Una forma que t’ajudarà a connectar amb el públic i a no perdre el fil de la identitat que has creat.

  Qualitat i coherència de l’argumentació del concepte: s’ha fet una anàlisi de tipologies d’usuari, s’ha definit una proposta de valor clara i única pel projecte, el concepte respon als objectius definits… NOTA 0.5

  Qualitat i coherència de la descripció del sistema: creació d’un inventari detallat dels senyals que formaran part del sistema. Organitzat per grups de senyals, ubicació, característiques… NOTA 0.4

  Qualitat estètica i funcional del sistema gràfic. S’ha definit una identitat gràfica pensada per l’espai, seguint una coherència amb el concepte. La identitat visual és clara: logotip, definició de colors, tipografies, layout, composició dels senyals… NOTA 2

  Originalitat, innovació i eficacia del sistema. La proposta presenta un disseny, tant a nivell gràfic com objectual, innovador i busca anar més enllà de propostes ja creades. NOTA 1.2

  Adequació i coherència del sistema objectual: els materials són adequats i coherents amb el concepte, es presenta informació técnica per la seva aplicació (mides, marges, proporcions, aplicació de materials…).  NOTA 2

  Inclusió a nivell de sostenibilitat i respecte al medi ambient. Així com inclusió en propostes per tot tipus d’usuaris. NOTA 1

  En la presentació hi ha un ordre clar de l’estructura dels continguts i cura de la correcció ortogràfica i d’estil. NOTA 1 

  NOTA TOTAL : 8.1 (B)

Publicat per

PAC 4 – Pol Puertas Gallart

Publicat per

PAC 4 – Pol Puertas Gallart

PAC4_Puertas_Pol PAC4 - Aplicació …
PAC4_Puertas_Pol PAC4 - Aplicació …

PAC4_Puertas_Pol

Debat0el PAC 4 – Pol Puertas Gallart

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC3 – Formalització del sistema – Pol Puertas Gallart

Publicat per

PAC3 – Formalització del sistema – Pol Puertas Gallart

Dossier PAC 3 Vídeo d’ exposició oral PAC 3 PAC3 - Formalització del sistema …
Dossier PAC 3 Vídeo d’ exposició oral PAC 3 PAC3 - Formalització del sistema …

Dossier PAC 3

Vídeo d’ exposició oral PAC 3

Debat0el PAC3 – Formalització del sistema – Pol Puertas Gallart

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC2 – Conceptualització i estratègia – Pol Puertas Gallart

Publicat per

PAC2 – Conceptualització i estratègia – Pol Puertas Gallart

PAC2 – Conceptualització i estratègia – Pol Puertas Gallart PAC2 - Conceptualització i estratègia …
PAC2 – Conceptualització i estratègia – Pol Puertas Gallart PAC2 - Conceptualització i estratègia …

PAC2 – Conceptualització i estratègia – Pol Puertas Gallart

Debat0el PAC2 – Conceptualització i estratègia – Pol Puertas Gallart

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC 1 – Descobrir la senyalística

PAC 1 – Descobrir la senyalística
Publicat per

PAC 1 – Descobrir la senyalística

Anàlisis de senyalística: Estació de trens Lleida – Pirineus (Ciutat de Lleida). PAC1 - Descobrir la senyalística …
Anàlisis de senyalística: Estació de trens Lleida – Pirineus (Ciutat de Lleida). PAC1 - Descobrir la senyalística …

Anàlisis de senyalística: Estació de trens Lleida – Pirineus (Ciutat de Lleida).

Debat0el PAC 1 – Descobrir la senyalística

No hi ha comentaris.